Journal of Siberian Federal University. Chemistry. 2018 11 (4)

 1. Enhanced Oil Recovery from Permian-Carboniferous Deposit of High-Viscosity Oil in the Usinsk Oilfield with Physicochemical and Complex Technologies
  p. 462-476; Altunina, Lyubov K.; Kuvshinov, Vladimir A.; Kuvshinov, Ivan V.; Stasyeva, Liubov A.; Chertenkov, Michail V.; Andreev, Dmitry V.; Karmanov, Alexey Yu.
  full text (.pdf) / abstract
 2. An Investigation of Possibility of Using Hydraulic Fracturing Proppants as Supports for Deep Oxidation Catalysts Employed in the Fluidized Bed
  p. 477-487; Fedorov, Aleksandr V.; Ermakov, Dmitry Yu.; Yazykov, Nikolay A.; Gulyaeva, Yuliya K.; Yakovlev, Vadim A.
  full text (.pdf) / abstract
 3. Effect of a Porous Structure of the Carbon Sorbents from Abies Wood Lignin on Sorption of the Organic Substances of Different Nature
  p. 488-499; Veprikova, Evgenia V.; Ivanov, Ivan P.; Chesnokov, Nikolay V.; Kuznetsov, Boris N.
  full text (.pdf) / abstract
 4. The Determination of the Content of the R-isomer of Salbutamol Sulphate in a Solution by the UV-spectroscopy Method
  p. 500-506; Sysoeva, Alexandra V.; Bazarnova, Natalya G.; Karpitskiy, Dmitriy A.; Kuznetsov, Petr S.; Kushnir, Evgeny Yu.; Petrin, Nikolay I.; Sysoev, Alexander V.; Tcheprasova, Marina Yu.; Mikushina, Irina V.
  full text (.pdf) / abstract
 5. Application of TG/DSC Analysis under Variable Gas Phase Composition to Study Order-Disorder Transition in Nonstoichiometric Sr-Dy-Cobaltate
  p. 507-517; Vereshchagin, Sergey N.; Dudnikov, Vyacheslav A.; Orlov, Yury S.
  full text (.pdf) / abstract
 6. Sol-Gel Synthesis and Adsorption Properties of Mesoporous Silica with Mercapto Groups
  p. 518-530; Novikova, Svetlana A.; Parfenov, Vladimir A.; Zaitseva, Julia N.
  full text (.pdf) / abstract
 7. Chemical Aspects of Bacterial Nanocellulose
  p. 531-542; Sakovich, Gennadij V.; Skiba, Ekaterina A.; Gladysheva, Evgeniya K.; Budaeva, Vera V.; Aleshina, Lyudmila A.
  full text (.pdf) / abstract
 8. Effect of Ligands coordinated at Platinum atom on Redox Properties of Binuclear Manganese-Platinum Phenylvinylidene Complexes
  p. 543-551; Burmakina, Galina V.; Verpekin, Victor V.; Zimonin, Dmitry V.; Chudin, Oleg S.; Rubaylo, Anatoly I.
  full text (.pdf) / abstract
 9. The Effect of Mechanical Activation on the Physico-Chemical Properties of Carbon Black and Rubber Mixtures Filled with It
  p. 552-563; Knyazheva, Olga A.; Baklanova, Olga N.; Lavrenov, Alexander V.; Zhansakova, Kymbat S.; Russkikh, Gregory S.; Likholobov, Vladimir A.
  full text (.pdf) / abstract
 10. Mechanochemical Synthesis of Fine Carbide-Containing Catalysts for Hydroconversion of Heavy Oil Residues
  p. 564-574; Vasilevich, Anastasia V.; Baklanova, Olga N.; Golinskij, Dmitrij V.; Trenihin, Mihail V.; Lavrenov, Aleksandr V.
  full text (.pdf) / abstract
 11. Carbonate Reservoir as a Source Rock
  p. 575-592; Gordadze, Guram N.; Giruts, Maxim V.; Poshibaeva, Aleksandra R.; Postnikova, Olga V.; Poshibaev, Vladimir V.; Antipova, Olga A.; Rudakovskaya, Svetlana Yu.; Koshelev, Vladimir N.; Martynov, Viktor G.
  full text (.pdf) / abstract
 12. Hydrogenation of Ethanol-Lignin of Larch Wood in Supercritical Ethanol in the Presence of Sulfated Catalysts ZrO2 and Pt/ZrO2
  p. 593-603; Sharypov, Victor I.; Beregovtsova, Natalia G.; Baryshnikov, Sergei V.; Miroshnikova, Angelina V.; Taran, Oxana P.; Lavrenov, Alexandr V.; Kuznetsov, Boris N.
  full text (.pdf) / abstract
 13. Obtaining Veterinary Preparations from Aspen Bark and the Study of their Therapeutic and Prophylactic Properties in Experimental Escherichiosis of Animals
  p. 604-615; Kuznetsova; Skvortsova, Galina P.; Moroz, Anastasya A.; Korolkova, Irina V.; Schislenko, Svetlana A.; Levdansky, Vladimir A.; Kuznetsov, Boris N.; Chesnokov, Nikolai V.
  full text (.pdf) / abstract